فال حافظ
سنتی دیرینه است که از روزگاران قدیم در میان ایرانیان ، رواج داشته است
باز کردن دیوان حافظ و خواندن یک غزل به عنوان فال و معنی و تفسیر و تعبیر صحیح و درست آن از جانب کسی که اهل دل است
چه بسا برای صاحب فال ، آرامش خاطر به ارمغان آورد و نیز بتواند در زندگی او و اطرافیان راهی نو بگشاید .
فال بگیرید!
ای حافظ شیرازی
تو محرم هر رازی
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم
که هر چه صلاح و مصلحت می بینی
برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی
انواع فال های دیگر

فال روزانه

فال انبیاء

فال عطسه

فال تاروت

کد وبلاگ برای وبلاگ نویسان
آخرین فال های روزانه