تعرفه تبلیغات
تعرفه تبلیغات بنری در سایت و صفحات مختلف
تعرفه بنری صفحه اصلی
تبلیغات بنری 250 در 250 A1 300.000 تومان
تبلیغات بنری 250 در 80 A2 100.000 تومان
تبلیغات بنری 250 در 160 A3 200.000 تومان
تبلیغات بنری 728 در 90 A4 500.000 تومان
تعرفه بنری فال روزانه و ادامه مطلب
تبلیغات بنری 120 در 240 B1 100.000 تومان
تبلیغات بنری 250 در 80 B2 100.000 تومان
تبلیغات بنری 250 در 160 B3 200.000 تومان
تبلیغات بنری 250 در 250 B4 300.000 تومان
تعرفه بنری فال های دیگر
تبلیغات بنری 970 در 90 بالا C1 400.000 تومان
تبلیغات بنری 970 در 90 پایین C2 400.000 تومان

برای سفارش تبلیغ با راه های تماس زیر در ارتباط باشید

09120699910
info@ihafez.com
@MTVProd