فال بگیرید

درباره فال عطسه
فال عطسه و برخی اعتقادات نسبت به آن:

عطسه کردن در آستانه ورود به منزل، نامبارک است.

عطسه کردن هنگام شروع یک کسب و کار جدید فرخنده و مبارک است.

عطسه کردن هنگام ارائه سند، مدرک و مقاله فرخنده و مبارک است.

عطسه کردن هنگام پوشیدن کفش نامبارک است.

عطسه کردن هنگام آماده شدن برای سفر نامبارک است.

عطسه کردن هنگامی که سوالی مطرح شده، نشان می دهد آن کار با شکست مواجه می شود.

عطسه کردن هنگام بیرون رفتن برای کار، مبارک است.

عطسه کردن به سمت چپ و عطسه کردن به سمت پایین (حرکت زیاد سر از بالا به پایین) مبارک است.

عطسه کردن به سمت راست و یا در مقابل فرد دیگر خوب نیست.

هنگام عطسه کردن، خوب است صورت را به سمت چپ گرفته و بعد عطسه کرد.

کسی که عطسه می کند باید مدت کوتاهی مکث کرده و بعد کار خود را آغاز کند.

ترجمه ویژه حافظ من


جدول فال عطسه ایام هفته

ساعت

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

5 شنبه

جمعه

6-7

روز خوب میگذرد

کمی صبر کنید

روز بدی داری

یک خیال

خواب تورا می بیند

نامه دریافت میکنی

کمی صبر کن

7-8

مواظب کارهایت باش

امروز خوشحالی

همان میآید

مواظب دوستانت باش

درموردت کنجکاوی میکند

دیدارغیرمنتظره

فامیل میشوید

8-9

مطمئن باش دوستت دارد

دیدار

ازدست 1نفر ناراحت می شوی

دررویایی هستی ولی نمیدانی

مغرورنباش

جوابش را بده

زیبایی امامغرور

9-10

خوشحالی

میخواهد تورا ببیند

به تو فکر میکند

خوابهایت به حقیقت میپیوندد

اتفاقی برایت می افتد

صحبت مهی میشود

به مسافرت میروی

10-11

نامه دریافت میکنی

باتوصحبت میکند

دبدار با کسی که دوستش داری

بااورابطه برقرارمیکنی

هرگز فراموشت نمیکند

دوست دارد توراببیند

بااورابطه برقرار میکنی

11-12

دعوا میکنی

دوستت دارد

به تو می اندیشد

ازخوابی وحشت داری

به تو فکرمیکند

دیدار

اولین عشقش هستی

12-13

دیدار

مواظب خودت باش

به آرزویت میرسی

غمگینی

هوشیار باش

خبر خوش

صحبت درباره توست

13-14

دیداربا کسی

به گذشته فکر کن

به آرزوهایت میرسی

بیش از حد کنجکاوی

به تو احترام میگذارد

دلت پیش توست

به میهمانی میروی

14-15

یک اتفاق بد

زیبا به نظرمیر سد

طرفداری از تو

فامیل میشوید

به حرف مردم اعتمادکن

دوستت دارد

عاشق او میشوی

15-16

مهربانی می بینی

عجله دردوستی داری

یک سختی در راه داری

به زیبائیت نناز

از تو خوشش می آید

اذیتش نکن

اورا می بینی

16-17

یک روز خوب و عالی

درکارهایت کمی ناراحتی

دوستت دارد

به فکرآرزوهای گذشته ات باش

درست فکرکن

بعدازظهر خوشی داری

مطمئن باش اولین عشقشی

17-18

به تو فکر میکند

در کارهایت به توکمک میکند

صحبت درمورد توست

دیداربا کسی که دوستش داری

یک خبرجدید

مواظب اوقات باش

خیانت کار نباش

18-19

برای او ارزشمندی

صبور باش

ازدواج

نامه ای دریافت میکنی

دوست عزیزت می آید

کسی تو را دوست داردوتونمیدانی

ازدواج

19-20

کمکش کن

منتظرباش

تهدید

منتظری

در تکاپویی

هیچ اتفاقی نمی افتد

اگرباکسی درددل می کنی مراقب باش

20-21

دیدار غیرمنتظره

خیانت میکنی

دیدار با کسی که سالها او را دیده ای

به فکر فرداباش

بعدازظهر خوشی داری

به کارهایت فکرکن

دررنج و سختی قرارمی گیرد

21-22

درباره تو صحبت میکند

صحبت در مورد توست

یک شب ترسناک

مضطربی

صحبت درباره توست

خیانت کار نباش

کمی درباره خودت فکر کن

22-23

درباره تو صحبت کرده

به رفتارت اهمیت می دهد

یک اتفاق خوب

کسی راجع به توحرف می زند

منتظر کسی هستی

دیدار

به حرف مردم اهمیت نده

23-24

درخواب تورامی بیند

خواب خوشی می بینی

خوابهای خوش

به فکرت می رسد

ازدواج

خوش بختی

مواظب خودت باش

فال عطسه چیست؟

با وجود این‎که از نظر بسیاری از افراد فال موضوعی خرافاتی است، ولی باز هم در ایران طرفداران متعددی دارد. شکل‎های مختلفی از فال وجود دارد که هرکدام به شکلی مطالبی را بیان می‎کنند که مربوط به آینده است. اما شکل جالبی از فال، فال عطسه است. یقینا شما نیز به علت‎های گوناگون عطسه کرده‎اید، اما شاید جالب باشید بدانید که با فال عطسه، عطسه‎های شما در زمان‎های مختلف معناهای مختلفی در خود دارد.

به برخی از اعتقادات نسبت به فال عطسه اشاره می‎کنیم:

 • اگر به هنگام ورود به خانه عطسه زده شود، میمنت ندارد.
 • عطسه در زمان آغاز یک کار جدید فرخنده و مبارک است.
 • عطسه در زمان تحویل سند، مدرک و مقاله مبارک است.
 • عطسه در زمان کفش به پا کردن خوب نیست.
 • عطسه در زمان آماده شدن برای رفتن به سفر خوب نیست.
 • عطسه در زمانی که پرسشی سوال شود، نشان از شکست آن موضوع دارد.
 • عطسه در زمان بیرون رفتن برای کار، مبارک است.
 • عطسه کردن به طرف چپ و پایین (حرکت فراوان سر از قسمت بالا به پایین) مبارک است.
 • عطسه کردن به طرف چپ و یا در برابر فرد دیگر خوب نیست.
 • در زمان عطسه بهتر است صورت را به طرف چپ گرفته و عطسه کنید.
 • فردی که عطسه می‎کند بایستی مدت اندکی را مکث و سپس کار خود را آغاز کند.

نکاتی در خصوص عطسه

امام صادق (ع) می‎فرمایند: هر فردی که عطسه کند و دست را بر روی بینی خود بگذارد و بگوید: الحمدلله رب العالمین کثیرا"کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم از طرف او مرغی کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس به سمت عرض خداوند رفته و در زیر عرش برای او تا روز قیامت طلب بخشش می‎کند. در حدیث دیگری این امام فرموده‎اند: کسی که عطسه می‎کند تا هفت روز از مرگ به دور است. از حضور رسول (ص) نقل شده است: عطسه تایید می‎کند سخنی را که مقارن وی صورت گیرد و نشان از راستی آن سخن دارد یعنی: اگر حرفی زدیم و فورا خودمان یا اطرافیانمان عطسه‎ای کردیم نشان از صحت آن دارد و اگر تصمیم به انجام کاری داریم، بهتر است انجام گیرد نه این‎که بگوییم صبر آمد بایستی صبر کنیم و انجام ندهیم! گفته می‎شود حضرت علی (ع) گفته‎اند پس از عطسه کردن بگویید: الحمدلله رب العالمين علي كلِّ حال تا از درد گوش و دندان به دور شوید و گفته می‎شود حضرت اما صادق (ع) گفته‎اند هر فردی که عطسه شخصی را بشنود شکر خدا کند و صلوات بر محمد و اهل بیت او بفرستد، درد چشم و دندان به او نرسد و گفته‎اند که این را بگو گرچه دریا در بین تو و وی فاصله باشد. در حدیث دیگری آورده شده است: اگر مسلمانی عطسه کند و ساکت بماند از برای دلیلی ملائکه از سوی او می‎گویند: الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکه می‎گویند :یغفرالله لک . مولای متقیان علی (ع) نیز گفته است: عطسه کردن بیمار نشان از عافیت و آرامش بدن وی است. از امام صادق (ع) نقل قول گرفته شده است: عطسه نفع بخش به بدن است تا زمانی که بیشتر از سه بار نشود و اگر بیشتر شود نشان از درد و بیماری دارد. حضرت رسول (ص) گفته‎اند: اگر فردی عطسه کند او را دعا کنید گرچه بین شما و او دریا فاصله باشد. در حدیث دیگری آورده شده است: حق تعالی بر بنده خود نعمت‎های زیادی است که در زمان صحت بدن و سلامتی اعضا و جوراح بنده شکر خدا را بر این نعمت‎ها  فراموش می‎کند، بنابراین خداوند امر می‎کند بادی را که در بدن او جولان کند و از بینی بیرون آید. پس گفته‎اند به هنگام عطسه خداوند را حمد کند که این شکر تلفای شکر آن‎ نعمت‎‎های فراموش شده به شمار رود.